Magic Roundabout

Magic Roundabout, Magiska rondellen, är benämningen på ett antal större cirkulationsplatser i Storbritannien. En Magic Roundabout består av stor cirkulationsplats som omges av ett antal mindre cirkulationsplatser.

Dessa cirkulationsplatser uppstod i början av 1970-talet som ett trafikexperiment i Swindon och syftet var att uppnå ett jämnare trafikflöde i korsningar där fler än fyra vägar möts. En förare som är van vid rondelltypen kan göra en ganska smidig högersväng rakt genom korsningen medan en ovan förare som ska svänga till höger får hålla sig till vänsterkanten. (Högersvängar är de besvärligare svängarna i vänstertrafik.)

Komplexiteten och det faktum att man i den inre rondellen kör motsols (i strid mot vänstertrafik) gjorde att många trafikanter till en början var skeptiska, men efter några år visade det sig att det inte inträffade fler olyckor än i rondeller av konventionell typ med jämförbart trafikflöde.

Tokyo

Bild på körsbärsblommor
Bild från Shinjuki på en massa byggnader och jag måste skriva en längre uttfyllnadestext för att se hur det ser ute med två rader text istället för en.
Glass på meidocafé
Tokyo från någon hög byggnad
Fika på Starbucks
Och så mer text för att fylla ut och se hur det blir med entrymetagrejen längst ner. Bla bla bla bla text utfyllnad. Och så vidare. Och så mer text för att fylla ut och se hur det blir med entrymetagrejen längst ner. Bla bla bla bla text utfyllnad. Och så vidare.

Race across America

Till skillnad från reguljära landsvägslopp körs RAAM i ett sträck. Det är ett lopp mot klockan, från starten på västkusten till målet på östkusten. Det finns inga etapper, däremot tidskontroller där de cyklister som kört för sakta plockas av. Det är inte tillåtet att köra i grupp, ligga på rulle eller ta skydd för vinden bakom fordon. Det finns inga vilodagar inlagda, även om man från 2006 kräver 40 vilotimmar på vissa läger (som dras från sluttiden) för att minska trafikrisker med trötta cyklister och i viss mån göra det till mer cykeltävling och mindre tävling att vara utan sömn. Sträckan som skall tillryggaläggas varierar något från det ena året till det andra men överstiger 4 800 kilometer. Två cyklister har omkommit under loppets historia, båda i kollisioner med motorfordon.

Kent på Cirkus

Igår såg jag och Sebastian Kent på Cirkus! Det var sjukt bra trots rätt lame publik och Färger På Nattens frånvaro. Igår såg jag och Sebastian Kent på Cirkus! Det var sjukt bra trots rätt lame publik och Färger På Nattens frånvaro. Igår såg jag och Sebastian Kent på Cirkus! Det var sjukt bra trots rätt lame publik och Färger På Nattens frånvaro.