Magic Roundabout

Magic Roundabout, Magiska rondellen, är benämningen på ett antal större cirkulationsplatser i Storbritannien. En Magic Roundabout består av stor cirkulationsplats som omges av ett antal mindre cirkulationsplatser.

Dessa cirkulationsplatser uppstod i början av 1970-talet som ett trafikexperiment i Swindon och syftet var att uppnå ett jämnare trafikflöde i korsningar där fler än fyra vägar möts. En förare som är van vid rondelltypen kan göra en ganska smidig högersväng rakt genom korsningen medan en ovan förare som ska svänga till höger får hålla sig till vänsterkanten. (Högersvängar är de besvärligare svängarna i vänstertrafik.)

Komplexiteten och det faktum att man i den inre rondellen kör motsols (i strid mot vänstertrafik) gjorde att många trafikanter till en början var skeptiska, men efter några år visade det sig att det inte inträffade fler olyckor än i rondeller av konventionell typ med jämförbart trafikflöde.


Astrid

Bloggkommentar!

2012-06-02 @ 18:43:18
URL: http://asdrid.blogg.se/
Barack Obama

En tändförbättrare är ett ämne som tillsätts ett bränsle för att göra det mer lättantändligt. Vanligtvis talar man om tändförbättrare när det gäller flytande drivmedel. En vanlig tändförbättrare till det etanolbaserade bränslet Etamax D är glykol.

2012-06-02 @ 18:43:52
URL: http://svt.se
Linnéa

Nektanebos bedrägeri!

2012-06-02 @ 18:44:43
URL: http://asdrid.blogg.se/
Broqvist

Klockljungssläktet!

2012-06-02 @ 18:45:09
URL: http://asdrid.blogg.se/Namn:
Mejl:

Var man hittar dig:Spara uppgifter