Race across America

Till skillnad från reguljära landsvägslopp körs RAAM i ett sträck. Det är ett lopp mot klockan, från starten på västkusten till målet på östkusten. Det finns inga etapper, däremot tidskontroller där de cyklister som kört för sakta plockas av. Det är inte tillåtet att köra i grupp, ligga på rulle eller ta skydd för vinden bakom fordon. Det finns inga vilodagar inlagda, även om man från 2006 kräver 40 vilotimmar på vissa läger (som dras från sluttiden) för att minska trafikrisker med trötta cyklister och i viss mån göra det till mer cykeltävling och mindre tävling att vara utan sömn. Sträckan som skall tillryggaläggas varierar något från det ena året till det andra men överstiger 4 800 kilometer. Två cyklister har omkommit under loppets historia, båda i kollisioner med motorfordon.
Namn:
Mejl:

Var man hittar dig:Spara uppgifter